'தி சீக்ரெட் சர்க்கிள்' பிரச்சாரத்தை சேமி - சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள்

தி சீக்ரெட் சர்க்கிள் ரத்து செய்யப்பட்டதிலிருந்து, நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் தங்கள் நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்வதன் மூலம் CW எப்படி தவறு செய்தார்கள் என்பது குறித்து தங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். மனுக்கள் இருந்தன